Truyện LỊCH SỬ

Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật.

Chuyên cung cấp các loại máy chơi game, phụ kiện chính hãng